Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

A gömb- és nyílthalmazok, ködök, galaxisok észlelőinek fóruma
Avatar
Ankalimon
Hozzászólások: 543
Csatlakozott: 2019.04.06. 11:51

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Ankalimon » 2021.12.31. 02:02

Vizi Péter írta:
2021.12.31. 00:00
Tamás, ez szép munka! Ha jövőre előveszed valamelyik objektumot újra, máshogy fogod látni. Na az az igazán érdekes.
Igen, már idén is volt több tucat objektum, amit másodszor harmadszor észleltem azonos vagy nagyon hasonló eszközökkel - és sokszor feltűnt, hogy most több részletet fedeztem fel, mint korábban.
Üdv:
Ankalimon
(Füzessy Tamás)

Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal.
Mozdonyos
Hozzászólások: 1504
Csatlakozott: 2015.08.23. 21:31

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Mozdonyos » 2021.12.31. 14:04

Ankalimon írta:
2021.12.31. 02:02
Vizi Péter írta:
2021.12.31. 00:00
Tamás, ez szép munka! Ha jövőre előveszed valamelyik objektumot újra, máshogy fogod látni. Na az az igazán érdekes.
Igen, már idén is volt több tucat objektum, amit másodszor harmadszor észleltem azonos vagy nagyon hasonló eszközökkel - és sokszor feltűnt, hogy most több részletet fedeztem fel, mint korábban.
Én is gratulálok az észlelésekhez Tomi👍.
Kovács József.
Skywatcher Evostar 120ED.
Minox BL 8×56 BR bino.
Meopta Meostar B1.1 10x50 bino.
Zeiss Conquest HD 10×42 bino.
Leica Trinovid 8×42 HD bino.
Avatar
Ankalimon
Hozzászólások: 543
Csatlakozott: 2019.04.06. 11:51

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Ankalimon » 2021.12.31. 14:36

A mélyég objektumok közül az igazi nehézséget általában a kiterjedt és sokszor nagyon halvány fénylő (emissziós és reflexiós) ködök jelentik. Ezekhez általában nagyon sötét éjszakák, nagy tükörátmérő, és nagy látószögű okulárok mellett többféle mélyégszűrő is szükséges. Idén több mint 70-et sikerült elkapnom közülük. A legjobbnak ezek bizonyultak:
M 42 és M 43 (Nagy Orion-köd és de Mairan-féle köd): OIII szűrővel hatalmas, teljes látómezőt kitöltő gyönyörű alakzat. Rengeteg részlet látható: a két "szárny", bennük finom szálas szerkezet. A nyugati oldali ív magasan elnyúlik, szinte félkört alkot. A keleti oldalon az ív alatt egyenes nyúlvány, alatta nagyon halványan még egy párhuzamos ködsáv. Nyugatra is van egy ferde nyúlvány az iv alatt. Jól látható a Trapezium mind a 4 csillaga, körülötte a köd legfényesebb része, tőle északra markáns sötét folt a ködösség szélén. Az M43 jól elkülönült, fényes, enyhén négyszögletes alakzat a fő alakzattól északra, attól egy sötét sávval elválasztva.
M 78 (Törpe kucsmája): 2 csillag körül enyhén elnyúlt, nagyon fényes ködösség, az egyik oldala határozott, íves szegélyű, a másik diffúzabb. Kicsit üstökös jellegű látvány. Szűrő nélkül is látszik, UHC szűrővel kisebb méretűnek tűnik, de fényesebb. Elfordított látással jobban látható.
NGC 896 (Halfej-köd): Több, különböző fényességű ködösségből álló összetett struktúra. Az egyik egy kisebb, fényesebb ívelt ködsáv, a másik kettő nagyobb, halványabb, szabálytalan ködfolt.
NGC 1435 (Merope-köd): A Fiastyúkon belül, a Merope csillag körüli derengéstől elkülönülő, elég halvány, a csillagot körülvevő derengésnél nagyobb méretű, ék alakú ködösség a csillagtól délre.
NGC 1931 (Légy-köd) és IC 417 (Pók-köd): A Légy-köd egy néhány csillagból álló laza halmaz, az egyik csillag körül OIII szűrővel jól kivehető ködösség. Párja a Pók-köd, amely egy fényes csillag (Phi Aurigae) melletti kisebb laza csillagcsoport, kicsit fátyolos, de a ködösség nem nagyon kivehető.
NGC 2238 (Rozetta-köd): A központi csillag csoportot körkörösen halvány ködfoltok veszik körül, hatalmas összetett ködösséget alkotva. OIII, UHC szűrővel is jól lathatók a ködfodrok, de HBéta szűrővel a legkontrasztosabb a kép, így látszik a legtöbb részlet. A 25 centis Newtonban teljesen kitölti a látómezőt, RFT-ben jobban belátható a teljes alakzat, de néhány részlet már elvész.
NGC 2264 (Kúp-köd és Karácsonyfa-halmaz): Szépen látszanak a Karácsonyfa-halmaz csillagai. OIII és HBéta szűrővel körben kirajzolódik a több halvány foltból álló összetett ködösség. A ködösségen belül sötétebb és világosabb sávok is felismerhetők. A fa lábánál a legerősebben látható a ködösség.
NGC 2359 (Thor sisakja): Szűrő nélkül kis ködpamacs. OIII szűrővel nagy, látványos, szabálytalan formájú ködösség. Elfordított látással kivehető a fej (sisak) forma,: észak felé ovális forma, alul lapos sáv, közben elkeskenyedő rész. A felső és az alsó rész fényesebb.
NGC 6888 (Sarló-köd): Trapéz alakú csillagcsoport 3 oldalát körbe ölelő, nagyon halvány, félkört formázó, buborékszerű, az ívelt perem mentén fényesebb ködösség. Az alsó részen, ahol 3 csillag követi az ívet, fényesebb. Két csillag között szabályos körív részlet, a harmadiknál egyenes, fényesebb nyúlvánnyal folytatódik. A belső részen sötétebb foltok és kicsit fényesebb szálak is láthatók. Halvány de izgalmas kinézetű objektum.
NGC 6960 (Fátyol-köd nyugati része): Hosszan elnyúló fényes ködösség, amely a középen található csillagtól mindkét irányban finom, szálas szerkezetű enyhén ívelt sávot alkot. A déli ködsáv két-három széttartó szálra bomlik, közöttük sötétebb sávok. Az északi ködsávban több, egymásba fonódó, de jól követhető szál alkotja az objektumot, némi halvány háttérrel.
NGC 6974 (Fátyol-köd/Pickering háromszög): OIII és HBéta szűrővel is jól kivehető, bár nagyon halvány, elnyúlt, enyhén ívelt ködösség melynek leknyarodó vége fényesebb, elnyúlt háromszöget formáz. A keleti és nyugati Fátyol-köd közötti ívről látszik lekanyarodni. Mellette, párhuzamosan kivehető az NGC 6979 is.
NGC 6979 (Fátyol-köd középső-keleti része): Füstszerű, szűrővel is alig látható elnyúlt ködösség. Középen elhalványul, megszakad. Alul és felül kiterjedtebb.
NGC 6995 (Fátyol-köd keleti része): OIII szűrővel elnyúlt fényes, enyhén ívelt, változó vastagságú ködsáv, amelyben finom, indaszerűen szétágazó és összefonódó ködszálak láthatók
NGC 7023 (Írisz-köd): OIII szűrővel fényes csillag (v380 Cep) körül kirajzolódó nem teljesen szimmetrikus, kifelé fokozatosan halvanyuló, erősen diffúz ködösség. Déli irányban kicsit, gyorsan halványuló módon kinyúlik a köd egyik oldala.
NGC 7380 (Varázsló-köd): A nyílthalmazon belüli háromszög alakú csillagalakzat belsejében halvány füstszerű ködösség, az északi oldalán egy csillag körül enyhe sűrűsödés.
NGC 7538: Két egymás melletti, azonos fényességű közepes csillag körül halvány, de jól kivehető elnyúlt ködösség. Egyik irányban hosszabb, fokozatosan halványuló kinyúlás.
NGC 7635 (Buborék-köd): Kisebb csillagcsoport csillagai között alig láthatóan halvány, füstszerű foltok, köztük az egyik csillagon áthaladó halvány, pici ködsáv.
NGC 7822 (Ördögfej-köd): Látómező egészén áthúzódó, vastag, nagyon halvány, csillagok között kibontakozó füstszerű alakzat. Közvetlenül mellette kicsit kisebb hasonló objektum - a Cederblad 214.
IC 59 és IC 63 (Gamma Cassiopeiae-köd): Az IC 59 halvány, a láthatóság határán levő elnyúlt ködösség a látómező északnyugati részén. Keleti végén elkeskenyedik, benne halvány csillagokból álló csillagsor. Középen kiszélesedik, jobban látható, fényesebb. Nyugati végén fokozatosan halványul. A látómező délkeleti oldalán, ha a Gamma Cas csillag nincs a látómezőben, feltűnik az IC 63 is: Háztető formában megtört elnyúlt ködsáv. A gamma Cas Irányába van a csúcs, ami határozottan fényesebb, mint a két szár. A csillagot a látómezőn kívül kell tartani, különben a ködösség alig kivehető.
IC 348: Nagyon fényes csillag (Atik - Omikron Persei) mellett kompakt, de ritka halmaz. Két csillagpár között félkör alakú csillagív látható benne. A fényes csillag körül kiterjedt, haló szerű fényesebb ködfolt. A közelében levő csillaghalmazban a fényes csillagpár (HIP 17468 és HD 281159) mellett OIII szűrővel halványabb, szabálytalan, diffúz ködfoszlány is látható. (A térkép külön objektumként jelzi, de a hivatalos IC katalógus szerint a halmaz és a fényes köd együtt alkotja az IC 348-at).
IC 405 (Lángoló Csillag-köd): Csillag körül halvány glória, amely az északi irányban kicsit aszimmetrikus. Ebben az irányban, a csillag körüli fényesebb ködrészen kívül, nagyon halvány, leginkább elfordított látással kivehető kiterjedt, diffúz ködösség is felismerhető.
IC 434 és Barnard 33 (Lófej-köd körüli köd és Lófej-köd): A HBeta szűrővel a teljes látómező közepén áthúzódva a nagyon halvány ködösség látható, ha a fényes Alnitak (Zeta Orionis) nincs a képmezőben. A keleti oldalon a határvonal viszonylag éles, elkülönült, a nyugati oldalon a sötét égi háttérbe való átmenet fokozatos, diffúz. Három fényesebb csillag alkotta háromszögön belül egy helyen sötét folt, betüremkedés látszik a köd határvonalán, ez a Lófej-köd.
IC 1287: Középen fényes csillag, nagyon halvány kísérővel. Körülötte OIII szűrővel nagyon halvány, füstszerű, kiterjedt, egyenetlen ködösség.
IC 1318 (Gamma Cygni-köd keleti része): A Sadr körül ködös kontúr, közvetlenül mellette, délkeleti irányban határozott, apró, planetáris jellegű ovális ködfolt. Északkeletre, távolabb, a csillagok között halvány, füstszerű, több foltból álló ködösség.
IC 1396: Hatalmas, enyhén lapult, kerek, borzasztóan halvány, füstszerű ködösség. Középtájon fényesebb csillag, alatta, nyugat felé hosszúkás csillagcsoport, a mely a köd peremén kicsit tú ér. A csillagsor mellett elfordított látással kicsit sötétebb sáv is feltűnik.
IC 1470: Csillagszerű halvány ködfolt, egyik irányban háromszög alakú nyúlvány látható. Az egész alakzat kicsit üstökösszerű látvány.
IC 1805 (Szív-köd): Egy kompakt és egy elnyújtott csillagcsoport körül halvány ködösség, közöttük és körülöttük néhány halványabb ködsáv és folt. OIII-mal is jól látható, de HBétával sokkal kontrasztosabb.
IC 1848 (Lélek-köd, Embrió-köd): Függőlegesen egymás fölötti kettes és hármas csillagcsoport körül nagyon halvány, nagy kiterjedésű füstszerű kődösség, benne néhány határozottabb folt. OIII szűrővel alig látható, de HBétával jól kivehető.
IC 2177 (Sirály-köd): Három fényesebb csillag és egy nagyobb és egy kisebb halmaz között halvány ködív. körülötte kisebb ködfoltok. OIII szűrővel jó, de kontrasztosabb látvány HBeta szűrővel. Így kivehetők a sirály ""szárnyai: délnyugati irányban egy hosszabb ív, északkeleti irányban egy enyhén elnyúlt ködfolt. A hosszabb "szárny" végén gazdagabb, a rövidebb szárny végén ritkásabb csillagcsoport, közöttük egy szép csillagív is látszik, középen a sirály "testénél" fényes csillag. HBeta szűrővel a "fej" is kirajzolódik: a csillagívre merőlegesen, a fényes csillagtól északnyugatra egy halványabb és fényesebb csillag körül kisebb, kerekded ködfolt.
IC 4604: A hármas csillagcsoport körül minden szűrővel halvány, nagy kiterjedésű, a látómező nagy részét kitöltő inhomogén, foltos, füst szerű ködösség. A hármas csillagcsoport nyugati oldalán hosszú, enyhén ívelt sötétebb sáv is látható.
IC 5146 (Selyemgubó-köd): Kiterjedt, ritka nyílt halmaz csillagai között és körül halvány kiterjedt ködösség, benne sötétebb sávak által határolt fényesebb csomók.
Caldwell 9 (Barlang-köd): A csillagok közötti nagyon halvány derengés, benne elágazó vastag sötét sávok - jól láthatóan sötétebbek, mint a körülöttük levő csillagok közötti területek.
Cederblad 214 (Ördögfej-köd): Fényes csillag körül aszimmetrikus, nagyon halvány, füstszerű ködösség. Keleti irányban hosszabban elnyúló, kicsit fényesebb rész, benne sötétebb folttal.
Gum 3: Egy fényesebb csillag és egy téglalapot formázó négy csillag között nagy, diffúz ködfolt. OIII szűrővel a látható legjobban.
Sharpless 2-9: A csillagot H-Beta szűrővel nagy kiterjedésű, diffúz szegélyű, a háttérbe fokozatosan beolvadó, aszimmetrikus ködösség veszi körül. Elfordított látással az alakzat keleti irányban halványabb, de kiterjedtebb, nyugati irányban kicsit fényesebb, kontúrosabb de kisebb kiterjedésű.
Üdv:
Ankalimon
(Füzessy Tamás)

Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal.
Avatar
Ankalimon
Hozzászólások: 543
Csatlakozott: 2019.04.06. 11:51

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Ankalimon » 2021.12.31. 17:30

A nyílthalmazokból rengeteg van az égen, és a nagyobb mélyég-ajánlólisták is tömve vannak velük. Sajnos sok közülük elég érdektelen, de azért vannak nagyon izgalmas objektumok is (és nemcsak a legismertebbek között). A nyílthalmazokhoz elvileg nem nagyon kell spéci mélyeges felszerelés, és fényszennyezettebb égről is látható a többségük. Azonban a nagyobb látószögű okulárokat meghálálják, mivel igazán akkor mutatnak jól (kis ékszerdobozként), ha közepes nagyításon, de viszonylag tág csillagkörnyezetben figyeljük meg őket.

Nekem idén ezek tetszettek legjobban:
M 6 (Pillangó-halmaz): Tucatnyi fényesebb csillag alkotta csillagláncok kirajzolják a hosszabb, kelet-nyugati irányú középvonalat (a pillangó testét), illetve a tőle délre és északra látható valamivel rövidebb, többé-kevésbé szimmetrikus ívelt szegélyeket (a szárnyak széleit). Közöttük apró csillagok kitöltik az alakzatot.
M 11 (Vadkacsa-halmaz): Fényes csillag körül kiterjedt, sűrű, szögletes formájú halmaz, összetett belső struktúrákkal: csillagcsoportokkal, sűrűbb es ritkább foltokkal. Kisebb nagyításon kompakt, már-már gömbhalmaz jellegű formáció.
M 25: Nagyméretű, közepesen sűrű, látványos halmaz. Két párhuzamos, egymás felé hajló ívelt, sűrűbb csillagsáv, fényesebb és halványabb csillagokból. Az alsó sáv közepén tucatnyi csillagból sűrűbb csoport.
M 26: Középen ötszög alakzatban rendeződött fényesebb csillagok, körülöttük rengeteg halvány csillag, amelyek 3 irányban nyúlványokat alkotnak.
M 29 (Hűtőtorony-halmaz): Nyolc fényesebb és tucatnyi halványabb csillagból álló látványos nyílthalmaz, benne 2 ívelt csillagsor is felismerhető.
M 36: Hatalmas kerek, közepesen sűrű, de nagyon látványos nyílthalmaz. Benne szabályos ívelt csillagsorok indulnak ki a középpontból, egy kicsit elcsavart ötágú csillagot formázva.
M 41 (Kis Méhkas-halmaz): Nagyméretű kerek laza halmaz, sok szép egyforma fényes csillaggal, amelyek kicsit spirális ágakban rendeződni látszanak.
M 52: Látványos, fényesebb csillagokból álló tompa hegyű nyíl formát mutató laza csillag-alakzat, közöttük rengeteg halvány csillag tölti ki a teret: együttesen egy meglehetősen sűrű halmazt alkotnak. A halmaz nyugati szélén egy fényesebb csillag is látszik (SAO 20606).
M 67: Hatalmas, háromszög alakú halmaz, egyik csúcsán fényes csillaggal. A fő struktúrát fényes csillagokból álló láncok és formák alkotják, örvényszerű csillagívek is felismerhetők, közöttük rengeteg apró, halvány csillag. Az észak-keleti szélén egy fényesebb csillag (HD 75700) látszik.
NGC 457 (Bagoly-halmaz): Nagy méretű, változatos fényességű csillagokból álló közepesen sűrű halmaz, melyben a csillagsorok és csillagcsoportok egy kiterjesztett szárnyakkal álló baglyot alkotnak. Két szeme a halmaz két legfényesebb csillaga.
NGC 654: Fényesebb csillag mellett kicsi, de sűrű és látványos négyszögletes halmaz, középső részén sok apró, halvány csillagból álló sűrűsödés.
NGC 752: Óriási, egész látómezőt kitöltő közepesen sűrű halmaz. Középen szimmetrikus, két végén szarvszerűen kifelé hajló, erősen görbült, dél felé nyitott csillagív. Ettől nyugatra, a halmaz peremén egy rövid, sűrű, egyenes csillagsor.
NGC 1907: Rengeteg apró csillagból álló kicsi, de sűrű és fényes, elnyúlt halmaz. Szinte ködszerű a megjelenése, de csillagokra bontható. Egy látómezőben a sokkal nagyobb M38-cal. Gyönyörű páros...
NGC 2362 (Tau Canis Majoris-halmaz): Háromszög formájú laza, halvány csillagokból álló szép halmaz, szinte pontosan a közepén egy nagyon fényes csillag.
NGC 6709: Közepes méretű, közepes és halvány csillagokból álló látványos halmaz. Alul halványabb csillagokból álló két ék alakú kitüremkedés, középen kétoldalra kinyúló csillagsor, felül lekerekített. Kicsit "Hello Kitty" forma alakzat.
NGC 6802: Pici, nagyon halvány csillagokból álló nagyon sűrű, hosszúkás, szabálytalan nyílt halmaz. Inkább köd jellegű. Nagyon finom, szép alakzat.
NGC 6830: Közepes méretű, közepesen sűrű nyílt halmaz. Nagyobbik része egy rombusz forma csillagcsoport, a tengelyek mentén látványos csillagsorokkal.
NGC 6834: Közepes méretű, nem túl sűrű nyílt halmaz. A közepén 5 csillagból álló egyenes csillagsor, alatta és felette csillagsűrűsödés, mint két mini nyílthalmaz. Érdekes alakzat.
NGC 6883: Szép csillagívekből es hurkokból álló remek nyílthalmaz.
NGC 7235: Jellegzetes, görbült nyílhegy formájú, határozott kontúrú, sűrű, de kicsi halmaz.
NGC 7243: Nagy, kiterjedt, sokféle fényességű csillagból álló sűrű, látványos halmaz. A nagyjából kerek halmaznak a szélen levő fényesebb csillagok szögletes, hatszögletű formát mutatnak. A fényesebb csillagokból néhány rövidebb csillagsor és egy sűrű hullámforma is kivehető.
NGC 7510 (Nyílhegy-halmaz): Hosszan elnyúlt, egyik végén fényesebb csillagokból álló csúcsos formáció. A halmaz fényesebb csillagai halat formának. A hal feletti halványabb csillagokból álló csillagsorral együtt nyílhegyet formáz. Látványos alakzat.
IC 4665: A látómezőt teljesen kitöltő, pár tucat hasonló fényességű csillagból álló laza halmaz. A halmazközépső részén egy 6 csillagból álló paralelogramma forma és az egyik hosszabb oldalának közepénél egy három csillagból álló ívelt csillagsor látszik. A halmaz középső részén a fényes csillagok között halványabb csillagokból álló sűrűbb terület látszik.
Bi 2: Néhány fényesebb csillag között és körül apró csillagokból látványos sűrűsödések és kisebb csillagfelhők.
K 10: Hat fényes csillagból álló aszterizmus mellett nagyon halvány csillagokból álló ék alakú, közepesen sűrű, finom szerkezetű halmaz.
K 14: Nagyon fényes csillag mellett 3 kisebb halmaz (King 14, NGC 146, NGC 133), együtt valóságos csillagmezőt alkotnak, 3 csomóponttal. Látszik egy negyedik csillagcsoport is, de az nem halmaz, csak aszterizmus.
Üdv:
Ankalimon
(Füzessy Tamás)

Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal.
Avatar
Ankalimon
Hozzászólások: 543
Csatlakozott: 2019.04.06. 11:51

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Ankalimon » 2021.12.31. 17:52

A gömbhalmazokhoz (különösen a kisebbekhez) elsősorban nagy fénygyűjtésű távcső és nagy nagyítás kell - ezzel lehet csillagokra bontani, vagy legalábbis "grízes" jellegűnek látni az egyébként nem sok részletet mutató, közép felé sűrűsödő ködösségeket. A gömbhalmazok viszonylag ritkák, és a korábbi években már sokat észleltem belőlük, ezért idén csak kb 40 került sorra, azok között is viszonylag kevés volt az igazán látványos:
M 2: Közepes méretű, fényképszerűen gyönyörű gömbhalmaz, rengeteg részlettel. A magrész finoman grízes, a szélén már apró csillagokból állónak látszik. A kiterjedt, kicsit szabálytalan formájú peremrészben rengeteg felbontott csillag látszik, köztük számos fényesebb is van, és a perem csillagmezőben nyúlványszerű sűrűsödések is látszanak.
M 4: Nagy kiterjedésű rengeteg, egyedi csillagból álló nagyon sűrű halmaz. Középen látszik némi sűrűsödes, de így sem igazán gömbhalmaz jellegű. A magot sűrű csillagsáv keresztezi. Körülötte az északnyugati oldalon szinte teljes félkör alakban 8-10 csillagból álló fényes csillagiv látszik.
M 13 (Nagy Herkules-halmaz): Hatalmas, körszimmetrikus, közép feleé erőteljesen sűrűsödő ködösség, amely a legfényesebb közepső részen sem homogén, hanem erősen "grízes". Az alakzat külső kétharmada csillagokra bontható, több száz csillag megkülönböztethető. A csillagok közül a fényesebbek középről kiinduló ívelt csillagsorokba rendeződnek, 4 hosszabb és 2 rövidebb ívelt csillagsor látható.
M 30: Viszonylag halvány, de látványos, nem teljesen szimmetrikus gömbhalmaz. A magvidék erősen elnyújtott ovális forma. Körülötte enyhén grízes perem. Alul sugárszerű 3 nyúlvány, bennük jól kivehető csillagsorok.
M 92: Hatalmas fényes gömbhalmaz, a magvidékig csillagokra bontható. A fényes magvidékből kiinduló három spirális csillagsor keretezi. A külső részén rengeteg önálló csillag látható rendezetlen eloszlásban, mintha a gömbhalmaz egy nyílthalmazba lenne ágyazva. Zseniálisan összetett alakzat.
NGC 5466: Nagyon halvány kisméretű gömbhalmaz, ám a külső részeken mégis csillagokra bontható.
NGC 5634: Fényes csillag mellett diffúz szegélyű, kerek, közepesen fényes ködfolt. A középső része enyhén fényesebb. Elfordított látással a belső rész nagyobbnak látszik. A zoom okular 6 mm-es fókuszával homogénnek tűnik, 4mm-es fókusszal enyhén grízes és a perem is szabálytalan.
NGC 5897: Halvány, nem bontható, de ""grízes"", nem túl sűrű gömbhalmaz, néhány csillag azért sejthető.
NGC 6229: Közép felé határozottan sűrűsödő, fényes belső résszel rendelkező kerek, diffúz szegélyű ködösség, a mag és a perem között határozottan grízes. A perem környékén néhány nagyon halvány csillag, vagy kompakt grízfolt megkülönböztethető.
NGC 6934: Kicsi, halvány gömbhalmaz, kicsit szabálytalan és szögletes, enyhén grízes magvidékkel, nem bontható ködös halóval.
Üdv:
Ankalimon
(Füzessy Tamás)

Az elmélet elméletileg megegyezik a gyakorlattal.
Avatar
mudlee
Hozzászólások: 280
Csatlakozott: 2011.04.04. 08:53

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: mudlee » 2022.03.12. 03:45

Ugyan nem csak mélyég, de főleg. Napok óta várom, hogy minden klappoljon, tudjak aludni, ne kelljen korán kelni másnap, stb. Ma eljött az idő. Sajnos a műtétem óta fázós vagyok, így csak egy cirka 2 órát tudtam a -6 fokban maradni, f2-f4 között, de megérte.

- M3: kis paca, bármilyen nagyításon az marad, csillagokat nem látok benne
- M5: szintén
- M13: itt már félrenézéssel egész sok csillag előjött, elég sokat időztem itt emiatt, szerintem egy jó 30 percig néztem. Kicsit olyan volt, mintha “sziporkázott” volna a sok csillag benne.
- Rho Herculis A: nem tudom mi a “népszerűbb” neve. Lényeg: szerintem az eddigi legszebb kettős, amit láttam. Nem tudom, miért, talán mert nagyon közel vannak egymáshoz? Színeit narancs+fehérnek tippeltem, de nem vagyok benne biztos.
- M92: nem volt annyira jól bontható, mint az M13, de egész jó volt. Nehezen, de jó pár csillag előjött.
- Epsilon Lyra mindkét tagja szépen bomlott. Tetszett, hogy egy látómezőben két kettős volt egyszerre.
- Gyűrű köd: nem akartam bejönni úgy, hogy nem nézem meg, szóval szántam rá időt. Legnagyobb nagyításomon is éles, egyértelműen látszik a gyűrű forma. Érdekes, hogy a múltkori megfigyeléshez képest sokkal nagyobbnak véltem a gyűrű belső átmérőjét.

Egyéb. A lézernek ez már hideg, kábé 5 perc után ismét feladta. Nélküle is megoldottam a keresést, de azért hiányzott. Térképnek egy one plus telefont használok stellarium-al, tökéletesen bírja a hideget, és nagyon szeretem használni.
Az EQ5 minősége továbbra is kiakaszt, már úton van egy ES AZ mechanika, amivel jelentős súlycsökkenést is elérek. Meglátjuk.
A TS tubus remek, szeretem használni.

Na jó éjszakát!
Bp. XVII. ker.
TS 102/714 Doublet APO + EQ5
Avatar
Lovász András
Hozzászólások: 1591
Csatlakozott: 2017.12.08. 16:06

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Lovász András » 2022.03.12. 07:09

mudlee írta:
2022.03.12. 03:45
Az EQ5 minősége továbbra is kiakaszt...
Mi nem tetszik benne?
15x70 Scopium Nature binokulár
254/1200 Dobson,
eq-platform
Avatar
mudlee
Hozzászólások: 280
Csatlakozott: 2011.04.04. 08:53

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: mudlee » 2022.03.12. 09:13

Lovász András írta:
2022.03.12. 07:09
mudlee írta:
2022.03.12. 03:45
Az EQ5 minősége továbbra is kiakaszt...
Mi nem tetszik benne?
Két dolog főként. Az egyik, hogy a tekerő kupakja mindig leesik, hiába rakom vissza precízen, a legjobb időpontban esik le a legjobb helyen. A másik, hogy ez a tubus nem egy nehéz valami, 5.5kg mindennel, de zenitben nézelődve volt többször, hogy meg-meg csúszott, ami nagyon zavaró. Illetve nem, javítok. Ezeket mind elfogadnám, de nem ezért az árért. Annó EQ3-mam volt, ott ezekkel nem törődtem, mert nem került ennyibe 10 éve, meg az mintha egy fokkal jobb minőségű lett volna.
Bp. XVII. ker.
TS 102/714 Doublet APO + EQ5
Avatar
Lovász András
Hozzászólások: 1591
Csatlakozott: 2017.12.08. 16:06

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: Lovász András » 2022.03.13. 06:29

Nálam anno megcsúszás nem volt, viszont nagy nagyításon (300+x) zavaró volt a kép remegése követéskor. Nem is használtam szívesen az óragépet. Valamint zenitben nem fért el a tubus a lábaktól.
Persze ezek mind betudhatók annak, hogy túl nagy volt a kukker hozzá.

Ha a távcső ki van egyensúlyozva, akkor is megcsúszik a mechanika?
15x70 Scopium Nature binokulár
254/1200 Dobson,
eq-platform
Avatar
mudlee
Hozzászólások: 280
Csatlakozott: 2011.04.04. 08:53

Re: Mit észleltem tegnap (mély-ég) ?

Hozzászólás Szerző: mudlee » 2022.03.13. 09:40

Lovász András írta:
2022.03.13. 06:29
Nálam anno megcsúszás nem volt, viszont nagy nagyításon (300+x) zavaró volt a kép remegése követéskor. Nem is használtam szívesen az óragépet. Valamint zenitben nem fért el a tubus a lábaktól.
Persze ezek mind betudhatók annak, hogy túl nagy volt a kukker hozzá.

Ha a távcső ki van egyensúlyozva, akkor is megcsúszik a mechanika?
Igen, sajnos ugyis. Nem mindig, de nyilvan akkor, ami nehezebben talalhatot keresek epp. Alapbol kiegyensulyozva hasznaltam mindig.
Remeges itt nincs, de ami elotte volt Omegon, azzal volt az is, kb 2kg-val volt nehezebb.
Bp. XVII. ker.
TS 102/714 Doublet APO + EQ5
Válasz küldése

Vissza: “Mély-ég”