RR Lyrae

HiL
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2021.11.19. 12:01

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: HiL » 2023.06.02. 21:41

Sziasztok!

Öregszem!
A múltkori ötletem alkalmatlan a közegbéli sebességcsökkenés mikéntjének vizsgálatára! Akár lelassul a fény a közegben, akár „c” marad a sebessége és hosszabb utat jár be, ugyanúgy késni fog, és az interferencia kioltja az egyesített fényt mind a két esetben. Ily módon nem lehet a fény ide-oda verődését sem cáfolni, sem igazolni. Viszont arra mégis jó a kísérlet, hogy megtudjuk, hogy van-e egyáltalán lassulás, és ez talán még izgalmasabb kérdés!
Ha valaki mégiscsak elvégezné a múltkor felötlött kísérletet, a magam részéről nem lepődnék meg azon, ha az interferencia nem oltaná ki a fényt, azaz a közegben is „c” lenne a fény sebessége. Addig is lássuk a jelenség hivatalos értelmezését.
Nézzetek utána! A Snellius–Descartes-törvény érthetően, és a gyakorlatban tökéletesen használhatóan írja le, és magyarázza a fénytörés jelenségét. Nekem is csupán elvi fenntartásom lehet. Az is csak azért, mert nem tudom elképzelni a jelenség lezajlásának mikéntjét.
Sehogy sem tudom megokolni, és ezért elfogadni sem azt (még a Huygens–Fresnel-elv megismerése után sem), hogy a fény egy közeghatáron átlépve lelassuljon, majd a közegből kilépve ismét felgyorsuljon. Mi a jó fene okozhatná a sebességváltozást, ha nem a fény energiája? Tegyük fel, hogy elfogadjuk a fény energiájának a frekvenciától való függését; akkor képzeljünk el – mondjuk – egy halványlila fénysugarat, ami belép a közegbe, és áthalad rajta, majd kilép belőle – és mindvégig halványlila marad. A fény energiája mindvégig ugyanakkora maradt. Hogyan kell a lelassult fényt elképzelni, ha a frekvenciája végig ugyanolyan? Miben nyilvánul meg a lassulás? A hivatalos válasz: magában a fénytörésben.
A Huygens–Fresnel-elv adta a sebesség lelassulásának alapgondolatát, és egyben a magyarázatát is. Akkoriban még feltételezték az éter, mit a fényt közvetítő közeg létezését. Amennyiben a fény ebben az éterben hullámfrontot alkot, akkor tökéletesen elképzelhető az effajta hullámtörés a közeghatáron. A határfelülettel szöget bezáró hullámfront végigsöpör a partvonalon (pontosabban: felszínen). Sorban, egymás után eléri a felület réseit, és túlsó oldalon új elemi hullámok ébrednek, és alkotnak egy másik frontot a másik közegben, amely front az eredetivel szöget zár be, ha az itteni hullám sebessége más, mint az eredeti volt.
Nem hiszem, hogy a fotonok hullámfrontot alkothatnának. Az 19. században még feltételezték az éter létezését, azóta kiderült, hogy nem létezik. A fotonoknak nincs szükségük közvetítő közegre. Párhuzamos egyenesek mentén haladnak tova. A egymással szomszédos fénysugaraknak más és más a rezgési síkjuk, rezgésszámuk. Többé kevésbé egymástól függetlenül érik el a közeg határfelületét.
A hullámfront híján, aligha lehet a fénytörést az anyagi közegben lelassuló fénnyel magyarázni. Valószínű, hogy a múltkor javasolt kísérlet sem igazolná a fény lelassulását. Szerintem, a fény tetszőleges hosszúságú utat háborítatlanul megtehet az anyagi közegben. A pályája ott is egyenes vonal mentén halad. Az is lehet, hogy a fénytörést sem maga az anyag okozza, hanem a belépési és a kilépési határfelület. Legközelebb ezekkel a határfelületekkel foglalkozom.
Üdvözlet,

HiL
HiL
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2021.11.19. 12:01

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: HiL » 2023.12.03. 22:41

Sziasztok!
Képzeljétek el a Young-féle kettős rés kísérletet csillagászati méretekben! Némi módosítással…
A két rés - mint fényforrás - helyébe egy félnapos periódusú kettőscsillagot.
A rés-ernyő távolság legyen az RRLyrae távolsága! Ez az adat nem is olyan lényeges. Lehetne akár intergalaktikus távolság is. Csak az a lényeg, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy a két csillag fénye egybeolvadjon.
Ha merőlegesen látunk rá a két csillagot összekötő szakasz felezőpontjára, akkor a képzeletbeli ernyő nulladrendű interferenciapontjában tartózkodunk, azaz a két csillagból érkező interferáló fénysugár erősíti egymást. (Függetlenül a frekvenciától, réstávolságtól és ernyőtávolságtól.)
A keringés során, az a látóirányra merőleges sík, amely a két csillagot tartalmazza, elfordulni látszik. Más szemléletmód szerint, a megfigyelő kikerül a nulladrendű interferenciapontból, és elmozdul a képzeletbeli ernyőn, és más fényerőértékeket alakít ki a interferencia. A Young-féle kísérletnél az ernyő egy sík felület, itt viszont egy hengerpalást. Ennél lényegesebb különbség , hogy a csillagmodellnél a keringés során folyamatosan változik a csillagok megfigyelőtől mért távolsága. A két csillagról egyszerre, azonos fázisban induló fénysugár más és más fázisban fog az észlelőhöz érkezni. Lesznek kifényesedési, és kioltási pontok. Mégpedig szépszámmal! A keringési idő fele alatt éppen annyi, amennyi a két csillag távolságának és a fény hullámhosszának a hányadosa.
A keringés során a csillagok radiális elmozdulása határozza meg a kifényesedések időbeli eloszlását. Valószínűleg, egy sinus görbét fog követni.
A forgó mágnes által indukált váltóáramhoz tudnám hasonlítani a modell működését.
Mondjátok meg, milyen elvi nehézségét, ill. akadályát látjátok a modell működésének?

HiL
qadmester
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2023.11.09. 12:51

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: qadmester » 2024.01.10. 12:29

Szia Hil!
"Öreg" fórumtársam!
Most, hogy már megismerkedtünk, tudnod kell a választ, miért, hogyan lassul a fény közegben!!?? Ebben az esetben, véletlenül, használták a logikát és helyes következtetésre jutottak. Közegben haladva a foton megtett útja változik, más ok nem lehet a lassulásra! Azonban, ha az univerzum, maga lenne a közeg, amiben a foton éppen halad, akkor most más lenne a "c" sebessége!!!
És nem felejtettem el, nem az van, hogy a bátorság hiánya miatt nem reagáltam még érdemben a "találkozzunk" felhívásra! Februárban nem dolgozom...akkor bármikor, némi egyeztetés után természetesen...!
Úgy készülj, hogy nem lesz elég párórás csevej...Jólenne, ha lenne tábla vagy bármi amire írhatok..Álltalános iskolai matek, amiről beszélni fogok és elárulom neked mi az idő, az idő definíciója, keletkezésének ideje, oka!
Tisztelettel józan paraszt!
HiL
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2021.11.19. 12:01

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: HiL » 2024.01.19. 12:59

Sziasztok!
A legutóbbi ötlet alapján készített fénygörbe sem olyan, mint az RRLyr-é. Inkább két, különböző magasságú cukorsüveg-hegyre hasonlít. Folytatom a keresést.
Qadmesternek üzenem: A fény közegbeli sebessége csak egy kitérő volt ebben a rovatban. Már nem is lényeges az RRLyr szempontjából. Tudom, én hoztam szóba. Bocsánat. A jövőben csak akkor jelentkezem, ha a mondandóm a fő csapásirányba esik.
A birtokodban lévő tudást bátran közzéteheted itt a Fórumon. Nincs mitől félned. A nyilvánosság a garancia arra, hogy senki sem fogja ellopni. Én magam, kíváncsi is vagyok. Biztosan el fogom olvasni.
Üdv,
HiL
qadmester
Hozzászólások: 18
Csatlakozott: 2023.11.09. 12:51

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: qadmester » 2024.01.22. 03:10

Üdv!
Ez a fórum lehet akár az első közlés helye??? Nem tiltja valami szabály?
Tisztelettel józan paraszt!
HiL
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2021.11.19. 12:01

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: HiL » 2024.01.25. 21:14

Sziasztok!
Csatolom a cukorsüveghegyes diagramot. Csak akkor láthatjátok, ha be vagytok jelentkezve. Ha a második hegyet a talppontjai által meghatározott vízszintesre tükrözöd, (azaz lefelé görbül) akkor már valamennyire hasonlít a görbe az RRLyr-éra. Ez a tükörkép - a képletek alapján - csak akkor jelenhetne meg, ha egy gyök alatti kifejezés negatív értéket vehetne fel. Olvastam valahol, hogy lehetséges az ilyesmi a magasabb matematikában; de az számomra reménytelenül magas. Ha nem érem fel ésszel az eljárás logikáját, akkor fel kell adnom. Zsákutca! Volt ennek a modellnek is némi hozadéka, de csak tendenciájában felelt meg a várakozásomnak. A tapasztalatok felhasználásával, új modellt kell alkotni! Természetesen, van másik ötlet.
Az újabb modellnél, egyből két hatalmas, de leküzdhető nehézségbe ütközöm.
A keringési idő minden másodpercére nagyon pontos koordinátákat kell képeznem, eljutva az Excel lehetőségeinek a végső határáig. A korábban leírt módszeremmel, ez tizenegy hónapot venne igénybe. A pontosabb adatok birtokában, már megpróbálkozhatok egy előzetes modell képzésével. Alkalomadtán leírom az eljárás lényegét. Természetesen a koordinátaképzésre nem fogok hónapokat áldozni. Keresek hatékonyabb módszert.
A másik nagy kihívás a koordinátaképzés pontossága. A modellnek a látható fény hullámhosszán belül is használhatónak kell lennie. Az Excel erre nem képes. Már abból is látszik, hogy a PI() függvény csak tizennégy tizedesjegyig használja a Ludolf-féle számot. (A Wikipedia 150 jegyig jegyzi.) Ha az előzetes modell beválik, akkor a továbblépéshez feltétlenül programot kell írnom. Sokkal hatékonyabbat!
Mielőtt bárki őrültnek tartana, jelzem, hogy a hajdani keresztrejtvény-szerkesztő programomnál, a kezdetben hetven évre becsült futási időt – csiszolgatással - ötven percre szorítottam le! (Igaz, hogy nagyjából négy év kellett hozzá.)
Valószínűleg sokáig nem jelentkezem. A szavaim hitelének megerősítésére, csatolok egy magyar nyelvű rejtvényt is. Ha van kedvetek oldjátok meg, és küldjétek el magánüzenetben a vízszintes sorok tartalmát. Az is jelentkezzen, aki netán segíteni akar az adatképzésben v. a modellépítésben!
Üdv,
HiL
Nincs meg a kellő jogosultságod a hozzászóláshoz csatolt állományok megtekintéséhez.
HiL
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2021.11.19. 12:01

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: HiL » 2024.02.20. 21:37

Sziasztok!
A keringési adatok képzésének első ütemét befejeztem. Rendelkezésemre áll egy 0,5-ös excentricitású elliptikus pályán keringő égitest 48960 szekundumos keringési idejének minden egyes másodrecéhez tartozó koordináta. Eljutottam az Excel lehetőségeinek végső határáig.
Elég lanyha az érdeklődés a téma iránt. Ezért nem is untatlak titeket a módszer leírásával.
Ha valakit mégis érdekelne az eljárás, az jelezze azzal, hogy elküldi nekem a rejtvény megfejtését.
Mielőtt a tényleges program megírását elkezdeném, létrehozok egy előzetes modell az Excel-adatok felhasználásával, hogy lássam, van-e remény a sikerre. Ha van, elküldöm a fénygörbét. Ha nem, keresek tovább.
Üdv,
HiL
HiL
Hozzászólások: 88
Csatlakozott: 2021.11.19. 12:01

Re: RR Lyrae

Hozzászólás Szerző: HiL » 2024.04.06. 09:51

2022/12/29-én már megemlítettem a lebegés jelenségét. Most ismét előveszem.
Szerintem, a Wikipedia szócikkének szemléltető ábráján van egy apró hiba. Én kétszer akkora amplitúdót várnék a különbségi rezgésnél. Ha szerinted tévedek, szívesen meghallgatom a véleményedet. De nem is ez a lényeg!
A szócikkben, a kifejezés első komponense alakítja ki az eredő rezgést, f1 és f2 átlagolásával.
A második komponens az amplitúdómodulációt hozza létre.
A lebegés jelenségnek elég szűk, és homályosan körülhatárolt az érvényességi területe, de azért alkalmazható az RRLyr fénygörbéjének modellezésében.
Képzeljünk el egy kettős keringési rendszert. Az egyszerűség kedvéért, a két csillag színképe legyen tökéletesen egyforma, és tömege is azonos, (mindkettő pályája, a másikénak tükörképe). Ha a látóirány nem merőleges a keringési síkra, a keringés minden időpillanatában az egyik ugyanakkora sebességgel fog közeledni a megfigyelőhöz, mint amilyen sebességgel a másik távolodik. Az első fénye kék-, a másiké vöröseltolódást szenved. (Ha csillagok tömege közelítőleg egyenlő a Napéval, és a keringési idejük egy fél nap, akkor mindenkori keringési sebesség látóirányú összetevője a fénysebességhez mérten is tekintélyes.) Azonban a megfigyelő semmilyen eltolódást sem fog tapasztalni. A lebegésnél megismert összefüggés első komponense a két eltolódott fény átlagára, azaz az eredeti színképre fogja redukálni az eltolódásokat. Tehát történik semmi?
Az összefüggés második komponensének lesz-e valamilyen hatása az amplitúdó modulációjára?
Válasz küldése

Vissza: “Elméleti kérdések”